VALUATION

Thẩm định giá

Valuation Services

Dịch vụ thẩm định giá

 • Bất động sản
  • Biệt thư, nhà phố, căn hộ
  • Khách sạn, nhà hàng, resort
 • Động sản
  • Các loại phương tiện vận tải, cơ giới
  • Dây chuyền công nghệ, dây chuyền sản xuất
  • Các loại máy móc, thiết bị
  • Các loại vật tư, trang thiết bị chuyên ngành
 • Dịch vụ khác:
  • Xác định giá trị doanh nghiệp
  • Định giá các loại tài sản vô hình (nhãn hiệu, sáng chế, các loại quyền …)
Valuation Purposes

Mục đích thẩm định giá

 • Mua/ bán, chuyển nhượng tài sản
 • Mua, bán, xử lý tài sản thế chấp
 • Xác định giá trị tài sản bảo đảm để thế chấp vay vốn ngân hàng
 • Chứng minh tài chính để đầu tư ra nước ngoài
 • Góp vốn liên doanh, giải thể, sáp nhập
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án
Valuation Process

Quy trình thẩm định giá

Valuation Fees

Biểu phí thẩm định giá

Biểu phí thẩm định giá có thể được tải về tại đây.