INTELLECTUAL PROPERTY

Sở hữu trí tuệ

Trademarks

Nhãn hiệu

 • Đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu
 • Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu
 • Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Patent

Sáng chế

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài
 • Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên
FAVILAW-VATAP

Trung tâm tư vấn pháp luật
Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu

Được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-HH ngày 12/11/2010 của Hiệp hội Chống Hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP), FAVILAW-VATAP thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp lý và kinh doanh để hỗ trợ và phối hợp với các Hội viên của VATAP trong việc chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ thương hiệu.