Khái niệm về Tài sản trí tuệ và Quyền Sở hữu trí tuệ.
Table of Contents
Tài sản trí tuệ – Intellectual Property

Tài sản trí tuệ (TSTT) là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo, ra thông qua các hoạt động tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

TSTT là một loại tài sản vô hình, không xác định được bởi đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận trong tương lai.

Quyền Sở hữu trí tuệ – Intellectual Property Rights (IPRs)
Khái niệm

Quyền SHTT được quy định tại Luật SHTT như sau:

“Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.” (Khoản 1, Điều 4, Luật SHTT)

Có thể thấy, quyền SHTT được chia làm ba loại:

 • Quyền tác giả và quyền liên quan (Copyright and related rights).
 • Quyền sở hữu công nghiệp (Industrial property rights)
 • Quyền đối với giống cây trồng (Rights to plant varieties).

 

Các loại quyền sẽ được đăng ký tại các cơ quan tương ứng như: (1) Cục Bản quyền tác giả (COV), (2) Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và (3) Văn phòng bảo hộ giống cây trồng (PVPO).

Quyền Sở hữu công nghiệp

Đối tượng quyền SHCN gồm 07 đối tượng như sau:

 • Sáng chế và giải pháp hữu ích (Patent & Utility Solution/ Utility Model)
 • Kiểu dáng công nghiệp (Industrial Design)
 • Mạch tích hợp bán dẫn (Semiconductor Integrated Circuit Layout Design)
 • Chỉ dẫn địa lý (Geographical Indication)
 • Nhãn hiệu (Trademark)
 • Bí mật kinh doanh (Trade Secrets)
 • Tên thương mại (Trade Name)

Các biện pháp bảo hộ (Quyền SHCN)

Tùy thuộc vào bản chất của tài sản, pháp luật có những công cụ pháp lý khác nhau để bảo vệ tài sản trí tuệ:

Tài sản trí tuệ

Biện pháp bảo hộ

Các sản phẩm và quy trình sáng tạo

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Các kiểu dáng sáng tạo, gồm vả kiểu dáng dệt may

Kiểu dáng công nghiệp

Thương hiệu

Nhãn hiệu

Một sản phẩm duy nhất có thể được bảo hộ bởi nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Ví dụ về chiếc máy nghe đĩa CD.

Tài sản trí tuệ

Biện pháp bảo hộ

Các đặc điểm kỹ thuật sáng tạo của sản phẩm

Bằng độc quyền sáng chế

Các chương trình phần mềm được cài đặt trong đó để điều khiển sự vận hành của máy

Quyền tác giả

Kiểu dáng thẩm mỹ của mỗi chiếc máy nghe đĩa CD

Kiểu dáng công nghiệp

Thương hiệu được sử dụng để bán sản phẩm

Nhãn hiệu

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tài sản trí tuệ (IP) và quyền sở hữu trí tuệ (IPRs). Đây là bài đầu tiên trong series Intellectual Property 101 – IP 101 về Tài sản trí tuệ. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

FAVI Brand & Valuation  | Công ty Định giá & Thương hiệu FAVI

 • Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3933 2647
 • Mail: hanoi@favi.com.vn | dinhgia@favi.com.vn