Quản trị Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình và đóng vai trò ngày càng quan trọng cả trong nghiên cứu và kinh doanh. Tuy nhiên, việc quản trị loại tài sản này còn khá sơ khai tại Việt Nam.

Quản trị tài sản trí tuệ là đơn vị sở hữu quản lý và khai thác TSTT của mình. Là một doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực Đại diện Sở hữu công nghiệp và Thẩm định giá, FAVI có lợi thế khi giúp khách hàng quản lý và khai thác TSTT của mình dựa trên tiềm năng thương mại hóa (thông qua việc xác định giá trị của các TSTT).

Quản trị Tài sản trí tuệ:

Quy trình quản trị TSTT của FAVI được chia làm nhiều mục và được phân vào 02 lĩnh vực chính là Quản lý TSTT và Khai thác TSTT. Điều này giúp cho các đơn vị sở hữu TSTT thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ của FAVI. FAVI sẽ giúp khách hàng đánh giá khả năng Quản trị TSTT của mình dựa trên bảng điểm của FAVI. Từ đó, khách hàng sẽ biết được những dịch vụ nào cần phải cải thiện hoặc triển khai.

Quản lý Tài sản trí tuệ:

  • Xác định TSTT theo quy định của pháp luật.
  • Phân loại TSTT để tiến hành khai thác.
  • Bảo vệ TSTT khỏi sự xâm phạm.
 

Khai thác Tài sản trí tuệ:

  • Xác định khả năng thương mại hóa của danh mục TSTT.
  • Xác định giá trị TSTT (Thẩm định giá TSTT hoặc FAVI tư vấn khách hàng phương pháp xác định giá trị TSTT).
 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3933 2647
  • Mail: hanoi@favi.com.vn