gin-giu-phat-trien-thuong-hieu

Thương hiệu

FAVI được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu Nhà nước, trong việc gìn giữ, phát triển các thương hiệu, thường có giá trị rất lớn, của mình.
Ngay từ năm 2001, Favi đã tư vấn thành công cho Tổng công ty Viglacera trong việc định giá thương hiệu, công nghệ và các tài sản vô hình khác tại Việt Nam; xác lập chiến lược phát triển thương hiệu và thiết kế mới hệ thống nhận diện thương hiệu Viglacera. Trong số các khách hàng của chúng tôi có các thương hiệu hàng đầu của Việt nam: HUD, HABECO, Buia Hà nội, Vietnam Airline, Licogi, HAPRO, Viglacera, HANEL, Traphaco, Thực phẩm Hà nội, Rạng đông, Fivimart,..
Giải pháp thương hiệu FaviBrand ® sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin/kiến thức cho khách hàng trong:
– Đặt tên thương hiệu
– Thiết kế logo
– Đánh giá thực trạng thương hiệu
– Xác lập định hướng phát triển
– Truyền thông quảng bá thương hiệu
– Quản trị hệ thống thương hiệu
– Đăng ký bảo hộ thương hiệu
– Chuyển giao thương hiệu
– Xác lập “phần hồn” thương hiệu
– Xác lập hệ thống nhận diện thương hiệu
– Bảo vệ thương hiệu trên thị trường
– Dựng TVC quảng cáo