Thẩm định giá tài sản

Công ty Định giá và Thương hiệu FAVI – là một trong mười một (11) doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Tài chính Việt Nam cấp phép hành nghề thẩm định giá tài sản và là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ định giá thương hiệu, công nghệ và các tài sản vô hình khác tại Việt Nam
Công việc thẩm định giá tài sản tại Favi được thực hiện bởi các thẩm định giá viên chuyên nghiệp kết hợp với các luật sư giàu kinh nghịêm. Do vậy giá trị của tài sản luôn được xem xét, đánh giá cẩn trọng và toàn diện về các mặt kinh tế tài chính và pháp lý; Chất lượng dịch vụ luôn được giữ ở mức cao nhất.
Một điểm khác biệt nữa của chúng tôi là: kết hợp các kinh nghiệm và kiến thức hiện đại nhất ở trong và ngoài nước, Favi đã xây dựng được một phương thức định giá hoàn toàn mới – FaviValue® nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Phần mềm tính toán/thẩm định giá FaviValue® sẽ có thể đưa ra tới 100.000 (một trăm nghìn) kết quả. Mỗi kết quả tương ứng với một “hoàn cảnh” khác nhau của tài sản. Nhờ đó người chủ tài sản hiểu rõ hơn/chi tiết hơn tài sản của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định liên quan một cách hiệu quả hơn.
Các dịch vụ tư vấn định giá:
– Định giá thương hiệu                          – Định giá công nghệ, máy thiết bị                      – Định giá doanh nghiệp
– Định giá các tài sản sở hữu trí tụê và tài sản vô hình                          – Định giá bất động sản