tu-van-ho-tro-phap-ly

Pháp luật sở hữu trí tuệ

Favi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ và/hoặc làm đại diện pháp lý cho khách hàng, tại Việt Nam và nước ngoài, trong các công việc liên quan tới:
– Sáng chế/Giải pháp hữu ích
– Bảo hộ giống cây trồng
– Kiểu dáng công nghiệp
– Nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý
– Bản quyền tác giả
– Li-xăng, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ
– Giải quyết tranh chấp & xử lý Xâm phạm quyền
– Quản trị và Định giá các tài sản trí tuệ