tu-van-ho-tro-phap-ly

M&A

Với kinh nghiệm/kiến thức được tích lũy trong thời gian dài xây dựng và phát triển, Favi tự tin về khả năng cạnh tranh của mình trong:
  • – Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, tư vấn loại hình doanh nghiệp, phương thức góp vốn, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,…; tư vấn và soạn thảo điều lệ, hợp đồng liên doanh, quy chế nội bộ trong doanh nghiệp; tiến hành đăng ký hoạt động, xin cấp các loại giấy phép con, làm dấu, xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.
  • – Cung cấp các dịch vụ liên quan đến mua lại và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp; tìm kiếm đối tác M&A, xác định giá trị doanh nghiệp, xác minh tình trạng, soạn thảo và ký kết hợp đồng M&A, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng, trong đó bao gồm các vấn đề tài chính, kế toán, lao động và quản lý doanh nghiệp.
  • – Cung cấp dịch vụ liên quan định giá doanh nghiệp, xác định lại giá trị doanh nghiệp.
  • – Đề xuất các giải pháp, phương án mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.