Mua bán, sáp nhập

Mua bán, sáp nhập

Thẩm định giá động sản

Đối tượng thẩm định giá

 • Máy móc, thiết bị chuyên dụng
 • Dây chuyền sản xuất
 • Phương tiện vận tải

Mục đích thẩm định giá

 • Mua bán, chuyển nhượng tài sản.
 • Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.
 • Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư …
 • Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa…
 • Thẩm định giá tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,…
 • Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.
 • Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn…
 • Các mục đích thẩm định khác…

Phương pháp thẩm định giá

 • Phương pháp thu nhập
 • Phương pháp chi phí
 • Phương pháp so sánh

Danh mục hồ sơ

Phương tiện vận tải:

 • Đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận đăng kiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
 • Hợp đồng mua bán (nếu có)
 • Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu …

Dây chuyền máy móc, thiết bị:

 • Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
 • Bản vẽ thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền
 • Invoice/Packing list (Máy móc, thiết bị nhập khẩu)