Dịch vụ

Thẩm định giá

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị tài sản.

Sở hữu trí tuệ

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến SHTT.

Nghiên cứu thị trường

Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm hiểu thông tin thị trường.

đánh giá thương hiệu

Khảo sát, đánh giá chất lượng của thương hiệu

Định giá thương hiệu

Tư vấn xác định giá trị thương hiệu.

Tư vấn chiến lược

Tư vấn phát triển giá trị thương hiệu

xác định giá trị tài sản

Thẩm định giá

Bảo vệ tài sản

Sở hữu trí tuệ

Phát triển bền vũng

Tư vấn thương hiệu

5051411

Các câu hỏi thường gặp

Hoàn toàn có, tuy nhiên, cần phân biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu.

FAVI hiện cung cấp hai giải pháp vễác định giá trị thương hiệu.

Chi phí cho việc định giá thương hiệu là không cố định, tùy thuộc vào một số yếu tố (cơ bản) như:

 • Phương pháp định giá thương hiệu
 • Pháp lý của thương hiệu
 • Sức ảnh hưởng của thương hiệu

Cũng như chi phí, thời gian để hoàn thành việc định giá thương hiệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố sau:

 • Phương pháp định giá
 • Pháp lý của thương hiệu
 • Sức ảnh hưởng của thương hiệu
 • Cấu trúc của thương hiệu

Tài sản hữu hình:

 • Bất động sản
 • Phương tiện vận tải
 • Máy móc thiết bị
 • Doanh nghiệp

Tài sản vô hình

Tài sản vô hình bao gồm:

 • Nhãn hiệu
 • Sáng chế
 • Phần mềm
 • Các loại tài sản vô hình khác theo quy định của pháp luật

Thông thường từ 3-5 ngày làm việc (đối với bất động sản, phương tiện vận tải), tùy vào đặc điểm của tài sản.

Biểu phí được đăng công khai trên website (tại đây).

We strive to make our clients happy

So, let's be happy together