Tư vấn và kết nối

Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đang là những chủ đề rất được quan tâm những năm gần đây. Bên cạnh việc tư vấn quản trị TSTT, FAVI còn cung cấp dịch vụ kết nối giữa các đơn vị có TSTT và các doanh nghiệp cần những giải pháp ĐMST.

Văn phòng Tư vấn và Kết nối (Consulting and Connecting Office – CCO) là đơn vị trực thuộc FAVI, với chức năng Tư vấn và Kết nối các đơn vị nghiên cứu khoa học (Trường Đại học, các Viện nghiên cứu và các nhà sáng chế) với các doanh nghiệp có nhu cầu.

Tư vấn:

  • Tư vấn Quản trị TSTT.
  • Tư vấn xác định khả năng thương mại hóa TSTT.
  • Tư vấn xác định giá trị TSTT.
  • Tư vấn chuyển nhượng TSTT.

Kết nối:

  • Tiếp nhận yêu cầu/đơn hàng tìm kiếm giải pháp ĐMST từ các doanh nghiệp.
  • Tiếp nhận, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu khoa học thiết lập danh mục TSTT để giới thiệu đến các doanh nghiệp.
  • Làm trung gian trong việc mua bán, chuyển nhượng, khai thác TSTT giữa đơn vị nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3933 2647
  • Mail: hanoi@favi.com.vn