CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 – phần 10)

BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Trong các vấn đề bản quyền, các nguyên tắc thi hành tương hỗ đựơc trình bày trong Hiệp ước Berne. Hiệp ước này quy định mỗi bên phải cam kết bảo hộ tương hỗ cho các bên ký kết có tính tới những nguyên tắc và luật hiện hành […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 – phần 9)

Bối cảnh quốc tế Đăng ký và bảo hộ một nhãn hiệu hàng hoá, dưới hình thức nào đó, đã tồn tại ở hầu hết các nước có nền thương mại hiện đạI. Định nghĩa về một nhãn hiệu thương mai có thể khác nhau giữa các nước song các nguyên tắc nhìn chung là […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 – phần 8)

Luật bản quyền, kiểu dáng và sáng chế 1988 Quyền kiểu dáng đã được đưa vào Luật bản quyền, kiểu dáng và sáng chế 1988 để bảo hộ kiểu dáng không đăng ký. Quyền này tìm cách bảo hộ cho người thiết kế sản phẩm nhưng cũng giới hạn thời gian bảo hộ sẵn có. […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 – phần 7)

TRƯỜNG HỢP THAM KHẢO Babe Watch Những tác giả của các chương trình tivi Baywatch đã rất bực bội khi một chương trình đêm khuya có tên Babe Watch ra đời trong đó bộ đồ bơI đỏ và các cô gái trong chương trình của họ đã bị bắt chước lại y hệt. Trong một […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2- phần 6)

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG Bản chất quốc tế của các Thương hiệu thường xung đột với sự bảo hộ quốc gia cơ bản đã được trao cho nó. Theo thông luật các vụ tố tụng về hành vi mạo nhận chỉ có giá trị nếu nhãn hiệu hay Thương hiệu đó đã tạo dựng […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 – phần 5)

Nhãn hiệu hàng hoá không lưu hành khi chưa đăng ký Những vụ tranh chấp gây xôn xao dư luận vào Mùa xuân 1998 về tên “miền” đã nêu lên tầm quan trọng bậc nhất về thời gian bảo hộ. Người quản lý Thương hiệu ấy có rất nhiều sản phẩm, bao bì, kiểu dáng […]

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (Chương 2 – phần 4)

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ The Trade mark Act 1994 đã mở rộng đáng kể định nghĩa pháp lý của một nhãn hiệu hàng hoá. Tuy vậy vẫn còn một quy định chung là nhãn hiệu phảI có khả năng phân biệt được hàng hoá/dịch vụ. Đạo luật này đã đơn […]

favi

CÁC YẾU TỐ PHÁP LÝ CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU (chương 2 phần 1)

Việc tạo ra và bảo hộ thương hiệu không nhất thiết phải phù hợp với nhau. Thứ nhất, để tạo ra và duy trì vị thế thị trường, chủ sở hữu thương hiệu phải sản xuất một sản phẩm, dịch vụ hoặc một nhóm các sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn khách hàng mà những đặc tính của chúng có thể hoặc không được pháp luật bảo hộ. Khi đã tạo ra chúng, chủ sở hữu