Bất động sản

Bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Đối tượng thẩm định giá

 • Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác…
 • Công trình xây dựng, công trình gắn liền trên đất (bao gồm các tài sản gắn liền trên công trình xây dựng đó): nhà phố, căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện …
 • Đất dự án
 • Nhà xưởng sản xuất, trung tâm thương mại, chung cư, cao ốc văn phòng, …
 • Nhà hàng, khách sạn, resort …

Mục đích thẩm định giá

 • Mua bán, chuyển nhượng tài sản.
 • Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.
 • Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư …
 • Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa…
 • Thẩm định giá tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,…
 • Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.
 • Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn…
 • Các mục đích thẩm định khác…

Phương pháp thẩm định giá

 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa).
 • Phương pháp chi phí (phương pháp giá thành).
 • Phương pháp lợi nhuận (hay phương pháp hạch toán).
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).
 • Phương pháp so sánh.

Danh mục hồ sơ

Đối với nhà phố, căn hộ, đất nền

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
 • Giấy phép xây dựng (nếu có).
 • Biểu đồ hiện trạng.
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có).
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có).

Đối với công trình xây dựng

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng.
 • Hồ sơ dự toán (nếu có).
 • Hồ sơ quyết toán (nếu có).
 • Các hợp đồng thi công (nếu có).
 • Bản vẽ thiết kế (nếu có)
 • Bản vẽ hoàn công
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình