• Dịch vụ của
  chúng tôi

  Chúng tôi cam kết mang đến
  cho khách hàng dịch vụ theo
  tiêu chuẩn cao nhất.

 • Dịch vụ của
  chúng tôi

  Chúng tôi cam kết mang đến
  cho khách hàng dịch vụ theo
  tiêu chuẩn cao nhất.

 • Dịch vụ của
  chúng tôi

  Chúng tôi cam kết mang đến
  cho khách hàng dịch vụ theo
  tiêu chuẩn cao nhất.

 • Dịch vụ của
  chúng tôi

  Chúng tôi cam kết mang đến
  cho khách hàng dịch vụ theo
  tiêu chuẩn cao nhất.

Công ty Định giá và Thương hiệu FAVI (FAVI) là một trong những công ty thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 2003, FAVI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ Tài chính về nhân sự thẩm định viên, trình độ chuyên môn và cơ sở dữ liệu đối với một tổ chức Thẩm định giá chuyên nghiệp.

Các thẩm định viên của FAVI được cấp thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính và thường xuyên được đào tạo trong và ngoài nước nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam và Quốc tế.

Khách hàng của chúng tôi