Quy trình M&A

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Thông thường thì một quy trình Mua bán và Sáp nhập sẽ có rất nhiều bước và thường diễn ra trong một khoảng thời gian từ 6 tháng đến vài năm (tùy vào độ phức tạp của thương vụ). Dưới đây là tổng hợp 10 bước cơ bản của một quy trình M&A.

  1. Xây dựng chiến lược (Acquisition Strategy)

Điều đầu tiên người mua cần làm là lên chiến lược về cách họ sẽ thực hiện thương vụ M&A. Xây dựng chiến lược xoay quanh việc người mua có một ý tưởng rõ ràng về nhưng gì mà họ mong đợi nhận được từ việc thực hiện thương vụ. Bên mua cần xác định những gì muốn đạt được từ thương vụ này, mục đích kinh doanh là gì (ví dụ: mở rộng dòng sản phẩm hay tiếp cận với thị trường mới).

Ngoài ra còn cần xem xét các điều kiện thị trường hiện tại, tình hình tài chính của công ty và đưa ra dự đoán trong tương lai.

  1. Xác định tiêu chí tìm kiếm (M&A search criteria)

Xác định các tiêu chí tìm kiếm quan trọng nhất để phân loại các công ty mục tiêu tiềm năng. Các công ty này nên có những gì? Xem xét quy mô công ty, tình hình tài chính (tỷ suất lợi nhuận), sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, cơ sở khách hàng, văn hóa và bất kỳ yếu tố nào khác phù hợp với công ty với tư cách là người mua.

Các tiêu chí này là những yếu tố sẽ được đánh giá cụ thể hơn ở giai đoạn thẩm định giá. Việc xác định rõ ràng các tiêu chí ngay từ đầu sẽ làm tránh lãng phí thời gian trong việc tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng.

  1. Tìm kiếm những đối tượng tiềm năng (potential acquisition targets)

Sau khi đặt tiêu chí, bên mua có thể bắt đầu tìm kiếm các công ty mục tiêu lý tưởng. Ở giai đoạn này, với thông tin có sẵn, công ty sử dụng các tiêu chí tìm kiếm đã xác định ở bước 2 để tìm kiếm, và thực hiện đánh giá ngắn gọn về các mục tiêu tiềm năng.

  1. Lên kế hoạch (Acquisition planning)

Người mua liên hệ với các công ty đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm của. Mục đích của các buổi trò chuyện ban đầu là để có thêm thông tin và để xem khả năng sáp nhập & mua lại công ty mục tiêu như thế nào.

  1. Thẩm định giá (Valuation analysis)

Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong quy trình sáp nhập & mua lại. Ở đây, công ty mục tiêu cung cấp cho người mua thông tin quan trọng về hoạt động kinh doanh của mình – cụ thể là tài chính – để người mua có thể đánh giá giá trị của nó, với tư cách là một công ty độc lập, cũng như là một ứng viên tiềm năng.

Ngoài phân tích tài chính, cũng phải xem xét sự phù hợp về văn hóa, các điều kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sự thành công của thỏa thuận, thời gian và các hình thức hợp đồng khác.

Đây là bước mà các công ty Thẩm định giá độc lập như FAVI sẽ tham gia để tư vấn cho các bên về giá trị của thương vụ. Mô hình định giá sẽ được xây dựng dựa trên nhiều kịch bản khác nhau để bên mua có thể có cái nhìn tổng quan và đa chiều về giá trị của thương vụ.

  1. Thương lượng (Negotiations)

Bên mua sử dụng các mô hình định giá để tạo một thỏa thuận ban đầu, sau đó trình bày thỏa thuận đó cho công ty mục tiêu. Tiếp theo, hai bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán. Sau khi đề nghị ban đầu được đưa ra, hai công ty có thể đàm phán các điều khoản chi tiết hơn. Thỏa thuận được hoàn tất sau khi cả hai bên đồng ý và ký thỏa thuận.

  1. Rà soát đặc biệt (Due Diligence)

Trong sáp nhập & mua lại, rà soát đặc biệt (due diligence) đề cập đến các đánh giá được thực hiện để đảm bảo mọi chi tiết đều ổn thỏa trước khi hoàn tất giao dịch.

Rà soát đặc biệt là một quá trình đầy đủ bắt đầu khi lời đề nghị đã được chấp nhận. Rà soát nhằm xác nhận hoặc sửa chữa đánh giá của bên mua về giá trị của công ty mục tiêu bằng cách kiểm tra và phân tích chi tiết mọi khía cạnh của hoạt động của công ty mục tiêu – các số liệu tài chính, tài sản và nợ, khách hàng, nhân lực.

Công việc Thẩm định giá tại Bước 5 là một phần trong quá trình rà soát đặc biệt.

  1. Hợp đồng (Purchase and sale contract)

Giả sử việc rà soát được hoàn thành mà không có vấn đề lớn hoặc lo ngại nào phát sinh, bước tiếp theo là thực hiện hợp đồng mua bán cuối cùng; các bên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về loại hợp đồng sáp nhập & mua lại, cho dù đó là mua tài sản hay mua cổ phần.

Khi tất cả các bên liên quan ký các hợp đồng này, thỏa thuận được coi là hoàn tất.

  1. Chiến lược tài chính (Financing strategy)

Mặc dù bên mua đã thực hiện phân tích và tạo ra một chiến lược xoay quanh vấn đề tài chính, vào thời điểm này, vẫn có thể phải điều chỉnh khi hợp đồng sáp nhập & mua lại cuối cùng đã được ký kết.

Tất nhiên, người mua sẽ tìm hiểu các lựa chọn tài chính cho thỏa thuận trước đó, nhưng các chi tiết tài chính thường đi kèm với nhau sau khi thỏa thuận mua bán được ký kết.

  1. Triển khai (Implementation)

Thỏa thuận mua lại được ký kết xong xuôi, và các nhóm quản lý của bên mua và bên bán làm việc cùng nhau trong quá trình tích hợp hai công ty.

(Bài viết có tham khảo từ Corporation Finance Institute)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch