Công ty định giá & thương hiệu FAVI

dịch vụ tài chính

Công ty Định giá & Thương hiệu FAVI cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính như: thẩm định giá, định giá thương hiệu …

Dịch vụ của chúng tôi

Thẩm định giá

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị tài sản.

Nghiên cứu thị trường

Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm hiểu thông tin thị trường.

Sở hữu trí tuệ

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến SHTT.

đánh giá thương hiệu

Khảo sát, đánh giá chất lượng của thương hiệu

Định giá thương hiệu

Tư vấn xác định giá trị thương hiệu.

Tư vấn chiến lược

Tư vấn phát triển giá trị thương hiệu

Khách hàng của chúng tôi

bạn cần tư vấn?